Biography

Den Alain Welter huet an de leschte Joeren emmer méi seng Passioun fir de Graffiti fonnt an schafft am Moment dorunner, fir des Passioun zu sengem Beruf ze maachen. Hien huet zu Berlin dräi Joer Illustratioun studéiert an daat fennt een och an senge Graffitien rem: amplaatz sech dem typeschen Graffiti aus den 80’er Joëren unzeleenen, probéiert hien een Stil aus deen méi spillerech mat de Buchstaawen emgeet an och vill kleng Personagen a Wuertspiller matanzebauen. Momentan schafft hienun engem Projet an sengem klengen Heemeschtsduerf Koler, wou hien ennert dem Slogan „Make Koler Kooler“ dest Duerf zu engem Urban Art Museum verwandelen well. De Projet soll fir d’Awunner an all Matmenschen d’Liewen méi faarweg an interessant gestalten an ass fir jiddereen fräi zougängleg.www.alainwelter.com

www.instagram.com/alain_welter/

www.facebook.com/Make-Koler-Kooler